Sprawozdanie EU-OSHA za 2016 r.

Data publikacji: 2017-06-29

Wśród inicjatyw Agencji w ubiegłym roku na szczególną uwagę zasługują następujące:

  • Opublikowanie ostatniej edycji badania europejskich przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2). Badanie dotyczyło bhp w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń psychospołecznych, udziału pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i zdrowiem, wskazało główne czynniki motywujące oraz bariery do poprawy bhp.
  • Opublikowanie wyników projektu SESAME (Safe Small and Micro Enterprises), którego celem jest poprawa bhp w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach w Europie (https://oiraproject.eu/pl/sesame).
  • Kampania Zdrowe miejsca pracy 2016-17 dotycząca bhp w kontekście starzejącej się siły roboczej.

W sprawozdaniu uwzględniono plany na przyszłość, m.in. kampanię EU-OSHA na kolejne lata (2018-2019) nt. substancji niebezpiecznych, w tym rakotwórczych.

Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/annual-report-2016/view
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/annual-report-2016-summary/view
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns

linia