Organizacja Pożytku Publicznego
od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego

WSPIERAJ ŁÓDZKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

  • doradza osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą
  • wspiera konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
  • inspiruje i ułatwia współpracę nauki z biznesem
  • promuje osiągnięcia łódzkich naukowców
  • wspiera działania przedsiębiorstw na rzecz rozwoju regionu łódzkiego
  • organizuje Forum Przedsiębiorczości z udziałem liderów życia społecznego i gospodarczego
  • działa na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, w tym osób starszych, młodzieży, osób niepełnosprawnych i głuchych
  • rozwija postawy przedsiębiorczości i prowadzi działania na rzecz aktywności zawodowej osób młodych i starszych
  • wspomaga absolwentów w wejściu na rynek pracy i znalezieniu zatrudnienia

KRS: 0000057880

Bank PEKAO S.A. I O/Łódź, Nr konta: 51 1240 3015 1111 0000 3412 3658