Instrumenty wsparcia umiędzynarodowienia i innowacyjności firm w początkowej fazie rozwoju

Home / Uncategorized / Instrumenty wsparcia umiędzynarodowienia i innowacyjności firm w początkowej fazie rozwoju

 

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
i

Bionanopark Sp. z o.o.

zapraszają na seminarium

 

Instrumenty wsparcia

umiędzynarodowienia i innowacyjności

firm w początkowej fazie rozwoju

dnia 13 września 2018 r., godz. 1100

do siedziby Bionanoparku w Łodzi, ul. Dubois 114/116

 

W programie m.in.:

  • międzynarodowa kampania Niebezpieczne substancje pod kontrolą Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), której FRP jest ambasadorem
  • umiejętność komunikacji jako narzędzie międzynarodowej współpracy
  • międzynarodowe kojarzenie partnerów w sferze biznesowej, technologicznej i naukowej
  • badanie innowacyjności firmy, w tym innowacyjności cyfrowej, z wykorzystaniem narzędzia IMP3rove

Seminarium towarzyszyć będzie prezentacja plakatów na temat zagrożeń w pracy

 

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu

Karta zgloszenia

Informacje i zgłoszenia
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
tel. 42 630 36 67, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl, www.frp.lodz.pl