Gminne Centrum Informacji działa w FRP od 2003r. na rzecz osób niepracujących, studentów, uczniów szkół średnich i absolwentów.

Motywuje do aktywności i mobilności na rynku pracy oraz rozwijania przedsiębiorczości.

Współdziała ze szkołami, w tym wyższymi i przedsiębiorstwami
w zakresie przyjmowania i wysyłania na staże/praktyki studentów, uczniów i absolwentów na podstawie podpisanych umów.

  • dostęp do informacji z zakresu rynku pracy i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dostęp do bogatych zbiorów specjalistycznej biblioteki (m.in. zarządzanie, rynek pracy, Unia Europejska, innowacyjność, bezpieczeństwo i zdrowie w pracy),
  • filmy szkoleniowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy,
  • staże, praktyki, wolontariaty.Uruchomienie GCI zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej (Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów)