Finansowanie innowacji w programach europejskich – nowe podejście, 15 lipca 2020 r.

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2020 / Finansowanie innowacji w programach europejskich – nowe podejście, 15 lipca 2020 r.

 

 

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

oraz

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Województwa Łódzkiego

 zapraszają na webinarium

Finansowanie innowacji w programach europejskich – nowe podejście

 dnia 15 lipca 2020 r., godz. 14.00 – 15.30

W programie:

  • Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council) – nowe podejście do finansowania innowacyjnych projektów przedsiębiorstw i jednostek naukowych
    w programie Horyzont 2020 i Horyzont Europa – założenia, szanse i korzyści
  • Instrument MŚP (SME Instrument) jako narzędzie finansowania rozwoju firm poprzez innowacje – zasady udziału, korzyści i czynniki sukcesu
  • Sesja pytań i odpowiedzi

Prelegenci:

Jolanta Pacura

Koordynatorka Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, członek Rady Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.  Inicjatorka, realizatorka, koordynatorka projektów krajowych i międzynarodowych związanych z innowacjami, budowaniem współpracy między sferą gospodarczą i badawczą. Ekspert w zakresie polityki naukowej i innowacji w ramach Horyzontu 2020.

Michał Kaczmarek

Koordynator Regionalnego Centrum dla Mobilnych Naukowców EURAXESS, członek Rady Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Sieci ds. Mobilności KPK. Inicjator i realizator grantów krajowych i międzynarodowych. Ekspert w zakresie doboru odpowiedniego źródła finansowania do pomysłu badawczego, pisania i realizacji projektów, mobilności naukowej, instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres: fundacja@frp.lodz.pl.

Dzień przed webinarium otrzymają Państwo, na podany w zgłoszeniu adres email, link z zaproszeniem i instrukcją dołączenia do spotkania.

Ulotka i karta zgłoszenia do pobrania.