Umowy handlowe. Jak skutecznie zadbać o interesy swojej firmy w umowie

Home / Event / Umowy handlowe. Jak skutecznie zadbać o interesy swojej firmy w umowie

W programie.:

 

Jak zbadać wiarygodność kontrahenta
Co powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa
Jak czytać umowy gospodarcze, na co zwracać szczególną uwagę
Jak weryfikować i oceniać poszczególne klauzule umowy
Co uwzględnić w umowie, aby skutecznie zapewnić wykonanie zobowiązań drugiej strony
Jak skutecznie dochodzić swoich praw lub odszkodowania w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy
Jak aneksować lub rozwiązać niewygodną umowę

Zajęcia prowadzi ekspert z dziedziny prawa cywilnego i handlowego w formie warsztatów konfrontujących przepisy z praktyką. Wyjaśni na przykładach prawne znaczenie najistotniejszych sformułowań w umowach gospodarczych. Dokona analizy przykładowych umów z punktu widzenia każdej ze stron.

Cena uczestnictwa wynosi 295 zł/osoby brutto (w tym: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie).

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: fundacja@frp.lodz.pl . Zgłaszać się można również poprzez naszą stronę internetową http://www.frp.lodz.pl .