Zapraszamy do udziału w projekcie „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, w ramach którego realizowane są bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania kogeneracji oraz systemów fotowoltaicznych w firmach z sektora MŚP.

Podczas szkoleń i doradztwa pokażemy jak obniżyć zużycie energii w Twojej firmie. Sprawdzimy, jaki system fotowoltaiczny i kogeneracyjny będzie dla niej optymalny.

Pracownicy firm uczestniczący w projekcie wezmą udział w dwudniowym szkoleniu, a następnie skorzystają z indywidualnego doradztwa. Terminy i miejsce szkolenia oraz doradztwa zostaną uzgodnione z przedsiębiorstwami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Zarówno szkolenia jak i doradztwo przeprowadzą eksperci posiadający wysokie kwalifikacje w danej tematyce.

Na zakończenie firma otrzyma plan działań proekologicznych przygotowany w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa i jego charakterystykę energetyczną, z rekomendacjami dotyczącymi sposobów obniżenia zużycia energii.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane w ramach projektu doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.

Korzyści dla firm biorących udział w projekcie to:

  • opracowanie planu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów z tym związanych,
  • opracowanie schematu wykorzystania instalacji kogeneracyjnej i fotowoltaicznej,
  • sporządzenie prognoz finansowych, planu produkcji energii i pokrycia zapotrzebowania na prąd.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.ekoinnowacjedlafirm.pl

Terminy najbliższych szkoleń w Łodzi:

  • 26-27 sierpnia 2014 r.
  • 24-25 września 2014 r.
  • 5-6 listopada 2014 r.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86
tel. 42 630 36,67, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl

Projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i jest współfinansowany przez Unię Europejskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego