Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

268284(1300245)

14.11.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Umowy handlowe w transakcjach międzynarodowych oraz innowacyjność europejska firmy

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

17.10.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Elementy prawa międzynarodowego

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

8.10.2014

Polsko-walońskie spotkania kooperacyjne

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

3.10.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Umowy handlowe w transakcjach międzynarodowych

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

26.09.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Przywództwo i zarządzanie zespołem w warunkach mobilności siły roboczej na rynku międzynarodowym - cz.II

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

19.09.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Przywództwo i zarządzanie zespołem w warunkach mobilności siły roboczej na rynku międzynarodowym - cz.I

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

12.09.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

5.09.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Ochrona własności intelektualnej i zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z wymaganiami UE

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

20.08.2014

Seminarium Nowe instrumenty finansowe i doradcze dla przedsiębiorstw - Horyzont 2020

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

11.07.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Zarządzanie finansami z wykorzystaniem funduszy europejskich

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

27.06.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Fundusze europejskie na rozwój firm oraz instrumenty wspierania eksportu

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

27.05.2014

Forum Przedsiębiorczości z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku. Konferencja: Jak się obronić przed nieuczciwym kontrahentem?

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

9.05.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Nowoczesne zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

25.04.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Etykieta w międzynarodowych kontaktach biznesowych

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

11.04.2014

Seminarium z cyklu Przedsiębiorca na europejskim rynku - Marketing międzynarodowy

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

13.03.2014

Seminarium Wsparcie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

17.12.2010

Seminarium pt. "Wizerunek biznesmena w Unii Europejskiej - edycja świąteczno-noworoczna"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

10.12.2010

Seminarium z okazji 20-lecia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

18.11.2010

Seminarium z wykładem pt. "Swoboda świadczenia usług na Rynku Wewnętrznym UE"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

28.10.2010

Seminarium - "Łódzcy naukowcy w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi i nowotworowymi"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

12.10.2010

Seminarium z wykładem Prof. Davida J. Storeya pt. "Assessing the Impact of Public Policies to Support New and Small Enterprises"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

5.10.2010

Szkolenie - Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

30.09.2010

Konferencja - Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach europejskich

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

29.09.2010

Seminarium - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w przedsiębiorstwach europejskich

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

16-17.09.2010

Stoisko informacyjno-promocyjne Ośrodka Enterprise Europe Network FRP podczas konferencji wystawienniczo-seminaryjnej ProMaTap w Rąbieniu pod Łodzią.

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

12.09.2010

Stoisko informacyjno-promocyjne Ośrodka Enterprise Europe Network FRP podczas II. "Dni Uczenia się Dorosłych"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

2,7.09.2010

Seminarium pt. Kształtowanie wizerunku firmy na rynku europejskim

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

23.06.2010

11. niemiecko - polskie spotkanie kooperacyjne dla przedsiębiorstw innowacyjnych

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

4.05.2010

Seminarium "Polityka przedsiębiorczości i polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Europie"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

27.05.2010

Seminarium pt. "Small Business Act" z okazji II. Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

4-5.05.2010

Spotkanie partnerów sieci IPREG oraz konferencja "The Future for Entrepreneurship and SME Policies in European Countries"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

20.04.2010

Seminarium z cyklu "Nauka dla Biznesu" pt. "TEAM znaczy zespół"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

16.03.2010

Seminarium "Dotacje na małe inwestycje"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

11-13.03.2010

Stoisko informacyjno-promocyjne Ośrodka Enterprise Europe Network FRP podczas XIII. Targów Edukacyjnych

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

9.02.2010

Promocja projektu badawczego realizowanego przez Katedrę Biofizyki Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) pt. "Biomedyczne właściwości dendrymerów"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

4-5.02.2010

Networking meetings, Rzym

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

6.01.2010

Seminarium pt. "Prawo pracy" - Akademia młodego biznesmena. Start-up Days.

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

22.12.2009

Seminarium z cyklu Forum Przedsiębiorczości pt. "Jak korzystać z pomocy publicznej dla przedsiębiorstw?"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

9.11.2009

Polsko-hiszpańskie spotkanie brokerskie

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

22.10.2009

Seminarium "Nowe możliwości finansowania inwestycji"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

7-9.10.2009

Doroczna konferencja Enterprise Europe Network

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

21-23.09.2009

Spotkanie partnerów sieci IPREG

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

24.06.2009

Prezentacja usług ośrodka EEN podczas szkolenia w Urzędzie Miasta Łodzi

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

8-9.06.2009

IX. Forum Edukacyjne dla MSP

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

13.05.2009

Konferencja pt. "Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla innowacyjności MŚP"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

9-10.05.2009

Stoisko informacyjno-promocyjne Ośrodka Enterprise Europe Network FRP na imprezie "Dni uczenia się Dorosłych"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

28.04.2009

Spotkanie partnerów sieci IPREG

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

27.04.2009

Pierwszy Europejski Warsztat nt. polityki na rzecz przedsiębiorczości "Analizowanie instrumentów w państwach europejskich"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

21.04.2009

Spotkanie z ekspertami misji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Polsce, panel dyskusyjny nt. polityk rozwoju przedsiębiorczości.

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

21-22.04.2009

Stoisko informacyjno-promocyjne Ośrodka Enterprise Europe Network FRP na III. Ogólnopolskich Targach Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

30.03.2009

Prezentacja Ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy FRP podczas dnia informacyjnego nt. Programów Wspólnotowych UE

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

24.03.2009

Seminarium pt. "Ochrona własności przemysłowej - korzyści dla przedsiębiorców"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

19.03.2009

Prezentacja Ośrodka EEN podczas debaty dla studentów zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

4.03.2009

Seminarium pt. "Kryzys finansowy a polska gospodarka"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

13.12.2008

I Forum Organizacji Pożytku Publicznego

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

12.12.2008

Konferencja pt. "Klaster budowlany Polski Centralnej szansą na rozwój regionu"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

19.11.2008

Warsztaty dla studentów Akademii Sztuk Pięknych pt. "Sztuka i przedsiębiorczość"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

21.11.2008

Seminarium pt. "Nowe przepisy prawa zamówień publicznych"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

19.11.2008

Seminarium pt. "Możliwości i korzyści udziału MŚP w projektach 7. Programu Ramowego UE"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

18.11.2008

Seminarium pt. "Działalność gospodarcza na rynku ukraińskim - podstawy prawne i zasady jej prowadzenia."

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

17.11.2008

Seminarium pt. "Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w programach i strategiach Unii Europejskiej. Jak sprostać konkurencji?"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

7.11.2008

Promocja ośrodka EEN podczas Konferencji "Nauka dla Gospodarki"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

9.09.2008

Międzynarodowa konferencja Life - Lille International Forum of Entrepreneurship

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

11.07.2008

Seminarium pt. "Innowacje i nowe technologie w sektorze medycznym - fundusze europejskie 2007 - 2013 na rozwój ochrony zdrowia"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

25.06.2008

Seminarium pt. "Nowe podejście do zarządzania w kontekście europejskim"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

24-25.04.2008

Uroczyta inauguracja działalności ośrodkaEnterprise Europe Network w regionie łódzkim

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

24-25.04.2008

"Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim - ocena dystansu"

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej

6-7.02.2008

Konferencja inauguracyjna nowej sieci Eneterprise Europe Network.

Data publikacji:31.12.2014

[...]

Czytaj dalej