Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312847(1345018)

Informacja 13/2013

Data publikacji: 30.09.2013

6. edycja Nagrody Kryształowej Brukselki (2013) podsumuje osiągnięcia i sukcesy polskich uczestników 7. Programu Ramowego UE. Nagroda będzie przyznana w kategoriach: dla najlepszego zespołu badawczego, dla najlepszego przedsiębiorstwa oraz dla indywidualnych naukowców. Kapituła konkursu ma możliwość przyznania Nagrody Specjalnej Kryształowej Brukselki za szczególne zasługi w promocji i realizacji polskich inicjatyw badawczych i technologicznych w programach badawczych oraz wkład w budowę European Research Area. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi 28 listopada 2013 r. podczas II Konwencji Badań i Innowacji w Warszawie.

Kandydatury do nagrody indywidualnej można zgłaszać do dnia 31 października 2013 r. do organizatora Konkursu (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN). W dwóch pozostałych kategoriach podstawą nominacji jest statystyczna analiza udziału w programie ramowym.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/krysztalowa_brukselka/2013/index.html

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

  • OPUS 6 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Więcej informacji: http://www.ncn.gov.pl/?language=pl

WyszczególnienieTerminy
składania
aplikacji
Stypendium World Forest Institute, USA
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html
cały rok
Stypendia European Molecular Biology Organisatio – krótkie, do 3 miesięcy
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships
cały rok
Stypendia Go8 dla doktorów, Australia
http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships
11 października
Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej - dla doktorantów i doktorów, USA
http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/
15 października
Programy Fundacji Nauki Polskiej: HOMING Plus i POMOST - dla doktorów: dziedziny bio, info,techno
http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-w-ostatniej-edycji-programow-homing-plus-i-pomost/
15 października
Program START Fundacji Nauki Polskiej – dla doktorantów i doktorów
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
31 października
Program SCIEX – dla doktorantów i doktorów, Szwajcaria
http://www.sciex.pl
1 listopada
Grant Fundacji Fyssen - dla doktorów, Francja
http://www.fondationfyssen.fr/en/research-grants/
4 listopada
Stypendia DAAD – dla doktorantów i doktorów, Niemcy
http://www.daad.pl/pl/09203/index.html
15 listopada
Stypendia zagraniczne 2014/15 Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - dla doktorantów i pracowników uczelni
http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm
w zależności od kraju

Na stronie internetowej www.kpk.gov.pl jest zamieszczona tabela z uaktualnionym zestawieniem konkursów 7. Programu Ramowego (stan na 23 września 2013 r.).