Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312856(1345027)

Informacja 8/2015

Data publikacji: 27.08.2015

Komisja Europejska informuje o planowanym konkursie Horizon Prize - Food Scanner (Program Horizon 2020, Societal Chalenges). Celem konkursu jest opracowanie mobilnego skanera żywności, który szybko i dokładnie poda skład potraw i produktów, uwzględniając specyficzne potrzeby osób chorych, np. cierpiących na alergie, nietolerancje pokarmowe, osób, które z powodów zdrowotnych powinny wyeliminować lub ograniczyć określone substancje, także osób otyłych.

Planowany termin ogłoszenie konkursu: 9 września 2015 r.

Planowany termin składania wniosków: 9 marca 2016 r.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22065-foodscanner-01-2015.html#tab1

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego (www.bbi-europe.eu). Można już składać wnioski do drugiego w tym roku konkursu BBI JU w dziedzinie bioprzemysłu na działania dotyczące wykorzystania surowców odnawialnych do produkcji użytecznych bioproduktów (H2020-BBI-PPP-2015-2-1).

W konkursie wskazano 19 tematów:

 • Overcoming low product yields from fermentation processes
 • Innovative efficient biorefinery technologies
 • Standards and regulations
 • Communication and awareness
 • Lignocellulosic feedstocks into chemical building blocks and high added value products
 • Conversion of lignin-rich streams from biorefineries
 • Pre-treatment of lignocellulose with simultaneous removal of contaminants and separation of lignin and cellulosic fractions
 • Bio-based functional molecules for coating and surface treatment
 • Innovative cellulose-based composite packaging solutions
 • Separation and extraction technologies for added value compounds from wood and forest-based residues
 • Practices increasing effectiveness of forest management
 • Sustainable cellulose-based materials
 • Tailoring tree species to produce wood designed for industrial processes and biorefining purposes
 • Production of bio-based elastomers from Europe-grown feedstock
 • High purity bio-based intermediates and end products from vegetable oils and fats
 • Valorisation of agricultural residues and side streams from the agro-food industry
 • Increasing productivity of industrial multi-purpose agricultural crops
 • Valorisation of aquatic biomass
 • Organic acids from Municipal Solid Waste (MSW)

Projekty mogą mieć charakter naukowo-innowacyjny (RIA), innowacyjno-demonstracyjny (DEMO) lub koordynacyjny (CSA).

Termin składania wniosków: 3 grudnia 2015 r.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zamieścił na swoim Facebook’u rady dla przedsiębiorców aplikujących o Instrument MŚP. Kristjan Zemljič, słoweński ekspert, wymienia 9 problemów, z jakimi wnioskodawcy muszą się zmierzyć i wskazuje sposoby ich rozwiązania:

 1. Pomysł nie jest sprecyzowany i jest opisany w nieprzekonujący sposób
 2. Niska innowacyjność projektu
 3. Niezrozumienie istoty Instrumentu MŚP i jego celu
 4. Nieznajomość potrzeb rynku, kondycji konkurencji i danej dziedziny
 5. Pominięte aspekty biznesowe przy prezentacji rozwiązań technologicznych
 6. Przy opisie badań nie uwzględniono perspektywy biznesowej
 7. Słaby opis potencjału i kompetencji firmy
 8. Rozwiązanie nie osiągnęło wymaganego potencjału TRL
 9. Strategia wejścia na rynek nie jest precyzyjna

Są to jednocześnie najczęściej popełniane błędy w aplikacjach.

Więcej:
http://www.kpk.gov.pl/?p=24985
http://www.odobreno.si/9-secrets-of-top-5-sme-instrument-beneficiaries

Naukowcy mogą aplikować, poprzez europejski projekt IPERION CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Culture Heritage), o współpracę naukową w najwyższej klasy laboratoriach, prowadzących badania nad dziedzictwem kulturowym. Laboratoria są skupione w trzech międzynarodowych platformach:

 • ARCILAB (Archives in European museums or conservation institutes)
 • MOLAB (Advanced mobile analytical instrumentations for in-situ non invasive measurements),
 • FIXLAB (Integrated platforms where large scale facilities are coupled with medium scale installations).

Koszty podróży, pobytu i prowadzenia badań są finansowane z projektu.

Termin składania wniosków: 15 września 2015 r.

Więcej informacji: http://www.iperionch.eu/trans-national-access

 • Konkurs STRATEGMED

  Konkurs STRATGEMED III dotyczy wykorzystania nowych technologii w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Dofinansowane będą projekty z następujących dziedzin: kardiologia i kardiochirurgia, onkologia, neurologia, medycyna regeneracyjna. Rezultatem projektu są opracowane i wdrożone nowe metody profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze lub rehabilitacyjne.

  Konsorcjum projektowe składa się z co najmniej 5 instytucji, w tym co najmniej jedna jednostka naukowa prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę oraz jeden przedsiębiorca.

  Wnioski można składać od 15 września 2015 r.

  Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/strategmed-iii-konkurs/

 • Konkurs INNOMED

  INNOMED to sektorowy program badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie medycyny innowacyjnej (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2).

  Projekty (badania przemysłowe i prace rozwojowe albo same prace rozwojowe) muszą być zgodne z Krajową Inteligentną Specjalizacją.

  Zakres merytoryczny konkursu INNOMED 2:

  • technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne w onkologii (badania i rozwój produktów leczniczych, technologie urządzenia i wyroby medyczne w chorobach nowotworowych),
  • diagnostyka i terapia, w tym terapia spersonalizowana w chorobach nowotworowych (markery/testy, nowe cele prewencyjne i/lub terapeutyczne w terapii chorób nowotworowych)
  • wytwarzanie produktów leczniczych do zastosowań w onkologii (technologie wytwarzania leków biotechnologicznych, w tym leków biopodobnych i biobetter do terapii chorób nowotworowych, innowacyjne produkty generyczne oraz innowacyjne wyroby medyczne w chorobach nowotworowych).

  O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw.

  Termin składania wniosków: 1 września – 1 października 2015 r.

  Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122015innomed

 • Konkursy na badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa

  • Konkursy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1.

   • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

    Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nadal przyjmuje wnioski na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo na same prace rozwojowe. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2015r.

    Więcej informacji:
    http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015
    oraz Inf. 5/2015 z dnia 10.04.2015 r.

   • Dla dużych przedsiębiorstw

    Konkurs na projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe jest planowany od 14 października do 30 listopada 2015r.

  • Konkurs na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw

   Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

   Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł.

   Termin składania wniosków: 1 września – 30 października 2015 r.

   Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIR+2014-2020/Dofinansowanie+dla+projektow+typu+centra+badawczo-rozwojowe+PO+IR