Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312840(1345011)

Informacja 2/2016

Data publikacji: 29.03.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs tzw. "szybkiej ścieżki" dla małych i średnich firm (Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"). Przedsiębiorcy mogą aplikować o dofinansowanie eksperymentalnych prac rozwojowych i badań przemysłowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami. Rezultaty badań powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój firm i wzmocnić ich konkurencyjną pozycję na rynku. Konieczna jest zgodność z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami.

W konkursie określono minimalną i maksymalną wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w zależności od lokalizacji i rodzaju prowadzonych badań:

Lokalizacja Minimalna wartość projektu Rodzaj prowadzonych badań Maksymalna wartość projektu
W województwach zakwalifikowanych do kategorii słabiej rozwiniętych 2 mln zł Głównie badania przemysłowe (więcej niż 50% wartości kosztów kwalifikowanych) 20 mln zł
W woj. mazowieckim 5 mln zł Głównie prace rozwojowe (więcej niż 50% wartości kosztów kwalifikowanych) 15 mln zł

Dofinansowanie zależy od rodzaju prowadzonych badań, statusu przedsiębiorstwa i stopnia rozpowszechnienia wyników projektu:

Wyszczególnienie Dofinansowanie Dofinansowanie przy szerokim rozpowszechnieniu wyników projektu
Rodzaj prowadzonych badań Firmy mikro i małe Firmy średnie Firmy mikro i małe Firmy średnie
Badania przemysłowe 70% 60% 80% 75%
Prace rozwojowe 45% 35% 60% 50%

Budżet konkursu wynosi 750 mln zł.

Termin składania wniosków: 29 lipca 2016 r.

Złożone wnioski będą oceniane raz w miesiącu – przedsiębiorcy otrzymają informację o wyniku w ciągu 60 dni.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Berlin Partner for Business and Technology organizuje warsztaty Horizon 2020 Project Factory – Industry 4.0 dla przedsiębiorstw produkcyjnych i branży ICT oraz jednostek naukowych, zainteresowanych problemami cyfryzacji przemysłu. Spotkanie ułatwi nawiązanie współpracy – partnerstwa, umożliwi weryfikację i uzupełnienie koncepcji projektu oraz ich skonsultowanie z ekspertami instytucji europejskich wdrażających H2020.

Zgłaszając się do udziału należy przesłać krótki opis pomysłu na projekt do 22 kwietnia 2016r. na adres markus.hell@berlin-partner.de.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zamieścił prezentacje ze spotkania Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw (15 marca 2015 r.). Eksperci KPK oraz Komisji Europejskiej prezentowali zasady i korzyści udziału w programie H2020, w szczególności Fast Track to Innovation oraz Instrument MŚP. Doradzali, na co zwrócić uwagę przy opracowaniu wniosku. Firmy, które odniosły sukces w konkursach, dzieliły się swoimi doświadczeniami.

Prezentacje do pobrania ze strony: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-horyzont-2020-dla-przedsiebiorstw

Baner Pro'Hydro 2016

Spotkanie brokerskie Pro'Hydro 2016 w dniach 25-26 maja 2016 r. w Montpellier (Francja) towarzyszy Wystawie Wodnej HydroGaia. Jest organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Izbie Handlowej Langwedocja-Roussillon (Langwedocja-Roussillon Chamber of Commerce).

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/prohydro2016?locale=en-US
http://www.hydrogaia-expo.com/?lang=en

Baner E2Tech4Cities 2016

Spotkanie brokerskie E2Tech4Cities 2016 - Energy & Efficiency Technologies for Cities w dniach 17 czerwca 2016 r. w Brukseli jest jedną z imprez towarzyszących Tygodniowi Zrównoważonej Energii Unii Europejskiej (EU Sustainable Energy Week). Dotyczy efektywności energetycznej i technologii w miastach. Organizatorem jest ośrodek Enterprise Europe Network przy Brukselskiej Agencji dla Przedsiębiorstw impuls.brussels (Agence Bruxelloise pour l'Entreprise impuls.brussels). Ośrodek przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem tego wydarzenia.

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2016
http://eusew.eu