Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312852(1345023)

Informacja 8/2014

Data publikacji: 14.05.2014

Międzynarodowy konkurs w programie ERA.Net RUS PLUS - ścieżka INNOVATION dotyczy projektów badawczo-rozwojowych, które polegają na opracowaniu innowacyjnych produktów, usług lub procesów o znacznej wartości gospodarczej i/lub społecznej. Finansowane będą projekty związane z technologiami o wysokiej użyteczności i potencjale rynkowym, mające istotne znaczenie dla państw członkowskich UE i dla Rosji.

Termin składania wniosków: 28 maja 2014 r.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-rus-plus
http://www.eranet-rus.eu

Stowarzyszenie 5G Infrastructure Partnership (http:// http://5g-ppp.eu) uruchomiło platformę do kojarzenia partnerów biznesowych działających w dziedzinie technologii mobilnych i zainteresowanych udziałem w projektach programu Horyzont 2020. Platforma znajduje się pod adresem http://5g-ppp.eu/5g-ppp-brokerage-service/

Granty ERC">

http://erc.europa.eu/step-step">

Film został przygotowany na zlecenie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Więcej informacji: http://erc.europa.eu/apply-funding

IMI 2 (Innovative Medicine Initiative 2) jest kontynuacją Inicjatywy Leków Innowacyjnych, partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Wspólnotą Europejską a Europejską Federacją Towarzystw i Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA).

Działania IMI 2 rozpoczną się w 2014 r. i będą prowadzone przez 10 lat. Planowany budżet inicjatywy wynosi 3,3 mld euro (1,6 mld euro UE – program Horyzont 2020, 1,6 mld euro EFPIA, możliwy wkład 225 mln euro z innych branż nauk przyrodniczych, jeśli zdecydują się włączyć do inicjatywy jako członkowie lub partnerzy indywidualnych projektów).

W marcu 2014 r. została opublikowana nowa Strategiczna Agenda Badawcza: http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2_SRA_March2014.pdf

Lista planowanych tematów konkursowych na 2014 r. obejmuje:

  • Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM)
  • Discovery and validation of novel endpoints in retinal diseases
  • RADAR: Remote assessment of disease and relapse

http://www.imi.europa.eu/content/future-topics

Beneficjenci projektów IMI 2 będą korzystali z wszystkich uproszczeń administracyjnych programu Horyzont 2020.

Więcej informacji: http://www.imi.europa.eu/content/imi-2