Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312837(1345008)

Informacja 5/2014

Data publikacji: 12.03.2014

Komisja Europejska i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizują 28 marca 2014 r. w Warszawie spotkanie dla przedsiębiorców dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie finansują projekty badawczo-innowacyjne instytucji i przedsiębiorstw z całego świata, umożliwiają zatrudnianie specjalistów, wymianę wiedzy i rozwiązań, wysyłanie pracowników na staże za granicę. Wspólne inicjatywy mogą być związane z dowolną dziedziną.

Więcej informacji i zgłoszenia: https://mscabusiness.teamwork.fr

  • Projekty współpracy - badawcze i badawczo-innowacyjne (collaborative projects)
  • Instrument MŚP – wsparcie innowacji od koncepcji po komercjalizację
  • Fast Track to Innovation – wsparcie konsorcjów z udziałem MŚP lub spin-outów zmierzających do komercjalizacji technologii
  • Działania wspierające MŚP: IPR Helpdesk, IPorta2, INNOVA, Enterprise Europe Network, wsparcie klastrów, mentoring, działania na rzecz transferu technologii
  • Instrumenty finansowe wysokiego ryzyka (Access to risk finance) – pożyczki, gwarancje, finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka
  • Wymiana i mobilność naukowców z udziałem MŚP (Akcje Marii Skłodowskiej-Curie)
  • Dostęp do infrastruktury badawczej
  • Przedkomercyjne i przedinnowacyjne zamówienia publiczne