Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312831(1345002)

Informacja 15/2013

Data publikacji: 11.11.2013

7 listopada zainaugurowano w Polsce program Horyzont 2020 – największy w historii program finansowania badań naukowych UE. W uroczystości uczestniczyła Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Pani Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej.

Do 2020r. ponad 77 mld euro zostanie przeznaczone na finansowanie pionierskich badań i innowacji.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/

Zespół ekspertów H2020-ICT zatwierdził Program Pracy na lata 2014-2015 w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (LEIT - ICT WP2014-2015). Komisja Europejska udostępniła tę wersję Programu (do pobrania).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dnia 28.10.2013 r. konkurs mający na celu rozwój współpracy uczelni z pracodawcami. Nacisk położony jest na wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie), zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2363,konkurs-otwarty-nr-2pokl4-1-12013.html

Czwarty międzynarodowy konkurs programu Era-Net Chist-Era II dotyczy badań z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Tematy konkursu:

 • Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE)
 • Heterogeneous Distributed Computing (HDC)
 • Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Francja, Wielka Brytania, Luksemburg, Austria, Włochy, Łotwa, Szwajcaria, Turcja, Rumunia, Polska (NCN, NCBiR).

  Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny na stronie internetowej http://www.chistera.eu.

  Termin składania wniosków: 21 stycznia 2014 r.

  Więcej informacji: http://www.chistera.eu/call-2013-announcement

  Nr 9 (135) Listopad 2013 w wersji elektronicznej: www.grantyeuropejskie.pl