Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312839(1345010)

Informacja 8/2013

Data publikacji: 11.06.2013

RSI jest pilotażowym programem, który wspiera działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną małych i średnich firm oraz tzw. małych Mid-caps (zatrudniających do 500 osób).

RSI został wdrożony na podstawie aneksu do umowy dotyczącej Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka (RSFF), podpisanego przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Stanowi uzupełnienie RSFF, finansowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Dofinansowanie Komisji Europejskiej pochodzi ze środków 7. Programu Ramowego.

Bank Pekao SA przystąpił do programu RSI. Przez najbliższe dwa lata zaoferuje polskim firmom preferencyjne kredyty o wartości 80 mln euro z 50% gwarancją EFI.

Więcej informacji:

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/news/2013/pekao.htm
http://media.pekao.com.pl/pr/242575/pierwsze-w-polsce-gwarancje-na-kredyty-dla-innowacyjnych-firm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało drugi konkurs w programie Patent Plus. Jest to program, który ułatwia uzyskanie europejskiej i międzynarodowej ochrony patentowej badań naukowych i prac rozwojowych. Przedsiębiorstwa, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in.:

  • analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową,
  • badania stanu techniki dotyczącego wynalazku,
  • przygotowania strategii komercjalizacji wynalazku,
  • zgłoszenia wynalazku w procedurze międzynarodowej EPC,
  • zgłoszenia wynalazku w trybie PCT.

Czas realizacji projektu: do 3 lat.

Budżet konkursu: 10 mln zł.

Nabór wniosków: od 19 czerwca do 19 lipca 2013 r.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-ii-konkurs/

Na stronie internetowej www.kpk.gov.pl jest zamieszczona tabela z zestawieniem konkursów 7. Programu Ramowego (stan na 3 czerwca 2013 r.). Tabela zawiera informacje w następującym układzie: obszar 7.PR, identyfikator konkursu z linkiem do dokumentacji, data ogłoszenia, termin składania wniosków, budżet, uwagi dodatkowe.

http://www.grantyeuropejskie.pl/