Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312826(1344997)

Informacja 4/2015

Data publikacji: 13.04.2015

Komisja Europejska prowadzi publiczne konsultacje na temat rezultatów 7. Programu Ramowego UE na rzecz badań i innowacji (2007-2013). Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie można udzielić jako obywatel/osoba prywatna, przedstawiciel instytucji lub administracji publicznej. Uzyskane informację będą uwzględnione przez KE w raporcie oceniającym 7 PR. Zostaną również wykorzystane w programie Horyzont 2020 i kolejnych programach ramowych.

Konsultacje zakończą się 22 maja 2015 r.

Więcej informacji i formularz ankiety: http://ec.europa.eu/research/consultations/fp7-ex-post-evaluation-2015/consultation_en.htm

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju bierze udział w kilkunastu międzynarodowych programach badań naukowych i prac rozwojowych, w tym m.in. EUREKA, ERASNET, program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, program współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonia, programy bilateralne, programy współpracy sieciowej (CORNET). Polskie podmioty, których projekty zostaną wybrane w międzynarodowych konkursach, mogą uzyskać dofinansowanie. NCBiR przeznaczyło na ten cel 8 mld euro.

Informacje o międzynarodowych konkursach wspieranych przez NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

 • Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe w Działaniach Marii Skłodowskiej-Curie na podniesienie potencjału innowacyjnego doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym
  (215 mln euro),
 • Digital Security: Cybersecurity, Privacy and Trust - konkurs dotyczący bezpieczeństwa cyfrowego, bezpiecznej wymiany informacji i nowych modeli zabezpieczeń
  (ponad 50 mln euro),
 • Disaster-Resilience: Safeguarding and Securing Society, Including Adapting to Climate Change – konkurs na projekty poświęcone zarządzaniu kryzysowemu, zagrożeniom klimatycznym, reagowaniu na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka oraz ochronie infrastruktury krytycznej
  (75mln euro),
 • Border Security and External Security - na rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa na granicach morskich i lądowych, doskonalenie systemów obserwacji, zabezpieczenie łańcucha dostaw i zapobieganie konfliktom
  (ponad 42 mln euro),
 • Fight Against Crime and Terrorism – konkurs wspierający m.in. nowe narzędzia i techniki zwalczania przestępczości i terroryzmu, nowoczesne procedury kryminalistyczne i infrastrukturę służącą przetwarzaniu dużych ilości danych
  (42 mln euro).

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w ślad za Komisją Europejską podaje wskazówki dla aplikujących o dofinansowanie projektów w ramach Instrumentu MŚP. Wskazówki opracowano na podstawie analizy ponad 2500 złożonych wniosków.

Czy projekt proponuje disruptive innovation (rewolucyjną innowację) do wdrożenia w całej UE? Czy przekona oceniających do przyznania środków na jego realizację? Czy tytuł i akronim projektu oraz forma przedstawienia projektu są odpowiednie?
To elementy, na które warto zwrócić uwagę przygotowując wniosek do SME Instrument.

Przydatne mogą być również nagrania, zarejestrowane podczas spotkania ekspertów Komisji Europejskiej, KPK PB UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z przedsiębiorcami, które miało miejsce 5 lutego w Ministerstwie Gospodarki.

Więcej:
http://www.kpk.gov.pl/?p=21742
http://www.kpk.gov.pl/?event=mali-i-sredni-przedsiebiorcy-w-programie-horyzont-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

Termin składania wniosków do fazy I (Studium wykonalności) i II (Realizacja) Instrumentu MŚP: 18 marca 2015 r.

Na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego programów Badawczych UE zamieszczane są zaproszenia do partnerstwa w projektach badawczych: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=13401