Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312829(1345000)

Informacja 9/2015

Data publikacji: 15.09.2015

INDUSTRIAL LEADERSHIP (Przywództwo przemysłu)
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015
H2020-SMEINST-2-2015
17.09.2015
SOCIETAL CHALLENGES ( Wyzwania społeczne)
BIO BASED INDUSTRIES PPP
H2020-BBI-PPP-2015-1-1
15.09.2015
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015
H2020-SMEINST-1-2015
17.09.2015
EXCELLENT SCIENCE ( Doskonałość w nauce)
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)
H2020-MSCA-IF-2015
10.09.2015
FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA29.09.2015
FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES
H2020-FETOPEN-2015-CSA
29.09.2015
SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY ( Nauka z i dla społeczeństwa )
CALL FOR DEVELOPING GOVERNANCE FOR THE ADVANCEMENT OF RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION
H2020-GARRI-2015-1
16.09.2015
CALL FOR PROMOTING GENDER EQUALITY IN RESEARCH AND INNOVATION
H2020-GERI-2015-1
16.09.2015
CALL FOR INTEGRATING SOCIETY IN SCIENCE AND INNOVATION H2020-ISSI-2015-116.09.2015
CALL FOR MAKING SCIENCE EDUCATION AND CAREERS ATTRACTIVE FOR YOUNG PEOPLE
H2020-SEAC-2015-1
16.09.2015

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Komisja Europejska opracowała i opublikowała projekty programów pracy na lata 2016-2017 (Draft work programmes 2016-17) - tematy konkursów oraz terminy ich ogłoszenia. Dokumenty te zostaną zatwierdzone w połowie październiku 2015 r., a następnie ogłoszone na europejskiej stronie programu Horyzont 2020 (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020) i na Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal).

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17

Komisja Europejską oraz sieć punktów kontaktowych projektu ETNA PLUS organizują dzień informacyjny i spotkania brokerskie dotyczące programu Horyzont 2020, obszar tematyczny: Inteligentny, zielony i zintegrowany transport – dnia 5 listopada w Brukseli.

Rejestracja:
na dzień informacyjny https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/TRANSPORTINEA2015/registration
na spotkania brokerskie
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2016

Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE prowadzą bezpłatne konsultacje dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw aplikujących do programu Instrument MŚP - SME Instrument. We wrześniu konsultacje dotyczą następujących obszarów: ICT, Nanotechnologie, Przestrzeń kosmiczna, Środowisko, Zdrowie, Bezpieczeństwo żywności, Europa w zmieniającym się świecie, Transport.

Zgłoszenia na indywidualne konsultacje poprzez sme@kpk.gov.pl (należy przesłać wniosek i informacje o firmie).

Najbliższe terminy składania wniosków do SME Instrument: 17 września i 25 listopada 2015 r.

Societal Challenges
Horizon 2020 dedicated SME Instrument Phase 1 and 2, 2014-2015
H2020-SMEINST-1-2015

Industrial Leadership
Horizon 2020 dedicated SME Instrument Phase 1 and 2, 2014-2015
H2020-SMEINST-2-2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF) ogłosiły konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR). W konkursie wskazano następujące dziedziny:

  • Energy efficiency and climate protection,
  • Resource efficiency,
  • Sustainable water management,
  • Socio-ecological research.

W konkursie mogą startować mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) lub konsorcja naukowe, złożone z co najmniej jednego MMŚP i co najmniej jednej jednostki naukowej. Na dofinansowanie zwycięskich projektów polskich podmiotów przeznaczono 3 mln euro.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2015 r.

Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/niemcy/ii-konkurs

Pierwszy konkurs Southeast Asia - Europe Pilot Joint Call for Mobility (SEA-EU-NET Pilot Joint Call) ma na celu nawiązanie/wzmocnienie współpracy zespołów badawczych z Europy i Azji Południowo-Wschodniej.

Konkurs dotyczy tematów:

  • Environment (climate change, water resource management, smarter cities, biodiversity & energy)
  • Health (neglected) infectious diseases, antimicrobial drug resistance)
  • Food (agricultural productivity, sustainability and standards, value chain)

Jednostki naukowe mogą się ubiegać o dofinansowanie wyjazdów/stypendiów (mobility) lub warsztatów (workshops). Konsorcjum musi się składać z co najmniej 4 podmiotów: dwóch z krajów SEA oraz dwóch z krajów UE.

W konkursie uczestniczą kraje: Austria, Belgia, Kambodża, Francja, Niemcy, Mjanma, Holandia, Filipiny, Polska, Tajlandia.

Termin składania wniosków: 14 września 2015 r.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net
http://www.sea-eu.net/object/document/202

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do inicjatywy KONNECT (Strengthening STI Cooperation between the EU and Korea, Promoting Innovation and the Enhancement of Communication for Technology-related Policy Dialogue). KONNECT ma na celu rozwój współpracy naukowej, technologicznej i innowacyjnej (STI) pomiędzy Republiką Korei a Europą. Jest kontynuacją wcześniejszej inicjatywy KORANET.

W inicjatywie uczestniczą: Belgia, Czechy, Korea, Niemcy, Polska, Słowacja, Turcja.

15 września 2015 r. będzie ogłoszony konkurs - KONNECT Joint Call on Resources and Sustainability z terminem składania wniosków do 15 listopada 2015 r.

O dofinansowanie mobilnościowych projektów badawczych mogą ubiegać się konsorcja złożone z min. trzech partnerów: z jednej instytucji koreańskiej i dwóch instytucji z różnych krajów europejskich inicjatywy KONNECT.

Spotkanie dla potencjalnych partnerów tego konkursu, jednostek naukowych i przedsiębiorstw, odbędzie się w dniach 21-22 września 2015r. w Stambule (Turcja) Zgłoszenia: konnect@tubitak.gov.tr.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/konnect/
http://www.haneurope.or.kr
https://www.pt-it.de/ptoutline/application/KONNECTJC1
http://www.internationales-buero.de/en/6711.php