Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312844(1345015)

Informacja 10/2013

Data publikacji: 8.08.2013

PCP – zamówienia przedkomercyjne to procedura opracowana przez Komisję Europejską ułatwiająca zamawiającym poszukiwanie nowatorskich rozwiązań bez konieczności ponoszenia pełnego ryzyka za rezultaty podjętych inicjatyw.

Zamówienia przedkomercyjne mają na celu zaspokojenie nowych potrzeb zamawiającego oraz stymulowanie rozwoju nowych produktów i usług. Dotyczą obszarów, w których brak jakichkolwiek rozwiązań możliwych do komercjalizacji.

Procedura PBP składa się z następujących etapów:

 • Określenie potrzeb,
 • Analiza wykonalności,
 • Przeprowadzenie postępowania,
 • Zarządzanie umową/kontraktem z wykonawcą,
 • Zamówienie komercyjne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako pierwsza instytucja w Polsce ogłosiło nabór propozycji potrzeb na badania naukowe i prace rozwojowe, które zostaną przeprowadzone w trybie zamówień przedkomercyjnych. Na realizację pilotażowego przedsięwzięcia NCBiR przeznaczyło 50 mln zł.

Termin składania propozycji: 19 sierpnia 2013 r.

Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych wniosków NCBiR uruchomi postępowanie przedkomercyjne w IV kwartale 2013 r.

Więcej informacji: http://ncbr.gov.pl/zamowienia-w-procesie-pcp/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, członek M-ERA.NET, europejskiej sieci wspierającej badania naukowe i prace rozwojowe nad innowacyjnymi materiałami i technologiami materiałowymi, ogłosiło konkurs na projekty dotyczące następujących dziedzin:

 • Composite Technology,
 • Design of New Interfaces, Surfaces and Coatings,
 • Integrated Computational Materials Engineering,
 • Materials for Health,
 • Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać międzynarodowe konsorcja - przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Budżet na dofinansowanie udziału polskich partnerów: 1,5 mln euro.

Narzędzie on-line ułatwiające poszukiwanie partnerów do konkursu: http://www.nmpteam.com/

Termin składania wniosków: 30 października 2013 r.

Więcej informacji:
http://m-era.net/joint-call-2013
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe

Misją PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) jest wspieranie prac badawczo-rozwojowych poprzez europejską infrastrukturę obliczeniową, umożliwiającą naukowcom i inżynierom prowadzanie badań i analiz z zastosowaniem nowoczesnego i wydajnego sprzętu oraz programów zarządzania bazami danych na najwyższym poziomie.

Ogłoszenie konkursu i spotkanie informacyjne, na którym zostaną przedstawione szczegóły i wymagania dotyczące projektów, odbędzie się w Brukseli 3 września 2013 r.

Termin składania wniosków: 15 października 2013 r.

Więcej informacji: http://www.prace-ri.eu

Inicjatywa Leków Innowacyjnych IMI (Innovation Medicine Initiative) to partnerstwo publiczno-prywatne Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Federacji Towarzystw i Przemysłu Farmaceutycznego EFPIA (European Federation of Farmaceutical Industries and Associations), wspierające badania nad nowymi lekami i ich wdrożenie poprzez współracę naukowców z przedsiębiorstwami.

Ogłoszony 9-ty konkurs dotyczy następujących dziedzin:

 • Physical frailty and sarcopenia,
 • Leveraging technologies for pharmacovigilance,
 • Antimicrobial resistance.

Konsorcjum projektu musi składać się z jednostek naukowo-badawczych/uczelni, małych lub średnich przedsiębiorstw, organizacji reprezentujących pacjentów.

Termin składania wniosków: 9 października 2013 r.

Więcej informacji: www.imi.europa.eu

Komisja Europejska opublikowała dokumenty dotyczące aspektów księgowo-finansowych, istotnych przy realizacji projektów badawczych z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw: