Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312830(1345001)

Informacja 1/2016

Data publikacji: 12.01.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. Transfer wyników prac badawczo-rozwojowych z jednostek naukowych do gospodarki i testowania innowacyjnych rozwiązań ma spowodować wprowadzenie na rynek nowoczesnych technologii, procesów, produktów i usług.

Dofinansowanie uzależnione jest od wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie czy duże) i stopnia rozpowszechnienia wyników projektu.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi od 5 mln zł dla projektów MŚP oraz 20 mln zł dla projektów dużych firm do 50 mln euro. Dofinansowanie (udzielona pomoc publiczna) na jeden projekt nie może być wyższe niż 15 mln euro.

Termin składania wniosków: od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r.

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21122015/

SOLAR-ERA.NET jest największą europejską siecią w dziedzinie pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej. W jej skład wchodzi 18 partnerów z 14 krajów. Koordynatorem sieci jest NET Nowak Energie & Technologie AG, Szwajcaria, Polskę reprezentuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. SOLAR-ERA.NET wspiera planowanie i prowadzenie badań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, m.in. przez koncentratory energii słonecznej (CSP) oraz ogniwa fotowoltaiczne (PV).

W ogłoszonym konkursie mogą być dofinansowane wyłącznie badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. NCBiR przeznaczyło na ten cel 300 tys. euro.

Termin składania wniosków: 11 kwietnia 2016 r.

Spotkanie brokerskie związane z tym konkursem odbędzie się 24 i 25 lutego 2016r. w Düsseldorfie.

Więcej informacji:
http://www.solar-era.net/joint-calls
http://www.solar-era.net/files/7214/4947/3371/Event_Save_the_Date_20151207.pdf

1 grudnia 2015 r. została podpisana umowa stowarzyszeniowa Tunezji z programem Horyzont 2020, która umożliwia rozszerzenie współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej i Tunezją. Tunezyjskie instytuty badawcze, uniwersytety i indywidualni naukowcy oraz przedsiębiorcy mogą od tego momentu korzystać w pełni z funduszy H2020.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-011215&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

H2020 Agrofood Partnerships Profiles Catalogue to nowe internetowe narzędzie ułatwiające budowanie konsorcjów projektowych małych i średnich firm, zespołów badawczych i centrów technologicznych. Dotyczy w szczególności konkursów na lata 2016-2017 z dziedziny "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka".

Narzędzie opracowała grupa sektorowa Agrofood sieci Enterprise Europe Network.

Więcej informacji: https://sites.google.com/site/asgprofiles/

Austria
Institute of Science and Technology
stypendia dla osób po doktoracie
Termin składania wniosków: 15 marca 2016 r.
Więcej informacji: http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow/
Das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)
Bronisław Gieremek Junior and Senior Fellowship
Termin składania wniosków: 26 marca 2016 r.
Więcej informacji: http://www.iwm.at/fellowships/geremek/
Józef Tischner Junior Fellowship
Termin składania wniosków:29 lutego 2016 r. Więcej informacji: http://www.iwm.at/fellowships/tischner/

Francja
Centre-Val de Loire
Stypendia "Le Studium" dla doktorów i profesorów
Termin składania wniosków: 8 lutego 2016 r.
Więcej informacji: http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship

Irlandia
stypendia na wybranym uniwersytecie dla osób po doktoracie
przedmiot badań technologie ma wspomagać osoby z autyzmem i niepełnosprawnością umysłową
Termin składania wniosków: 28 lutego 2016 r.
Więcej informacji: http://www.assistid.eu/news/post.php?s=2015-11-16-assistid-announce-call-3

Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany
stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin składania wniosków: 31 stycznia 2016 r.
Więcej informacji: http://visegradfund.org/scholarships

Różne kraje
The Boehringer Ingelheim Fonds
Stypendia dla doktorantów do 27 roku życia w dziedzinie biomedycyny
Termin składania wniosków: 1 lutego 2016 r.
Więcej informacji: http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html Stypendia EMBO
Dla osób po doktoracie
Więcej informacji: http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about

Szwecja
Visby Program – stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin składania wniosków: 16 stycznia 2016 r.
Więcej informacji: https://studyinsweden.se/scholarship

Tajwan
stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów
Termin składania wniosków: 15 lutego 2016 r.
Więcej informacji: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships

Turcja
stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z pięcioletnim doświadczeniem badawczym
Więcej informacji: http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship

Węgry – Budapeszt
Stypendia na badania w Open Society Archives
Termin składania wniosków: 10 stycznia 2016 r.
Więcej informacji: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa

Włochy
stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2016 r.
Więcej informacji: http://www.bfny.org/en/apply

Więcej informacji: www.euraxess.pl