Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312833(1345004)

Informacja 1/2014

Data publikacji: 4.01.2014

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze konkursy w Programie Horyzont 2020. Konkursy ogłoszone w grudniu 2013 r.:

Grupa tematyczna"> Budżet (EUR)">
I. EXCELLENT SCIENCE (Doskonała baza naukowa) 1 733 908 497
II. INDUSTRIAL LEDERSHIP (Wiodąca pozycja w przemyśle) 2 622 338 200
III. SOCIETAL CHALENGES (Wyzwania społeczne) 3 078 300 000
IV. SPREADING EXCELLENCE (Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa) 47 450 000
V. SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa) 91 000 000
RAZEM"> 7 572 996 697">

Szczegółowe informacje na stronie Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html

Komisja Europejska wraz z Research Executive Agency przeprowadzi 15 stycznia 2014 r. (godz. 14-18) w Brukseli szkolenie dotyczące konkursów Programu Horyzont 2020 - działania Marii Skłodowskiej-Curie:

Szkolenie będzie transmitowane on-line pod adresem: http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=e6cc48e3a8db9b618592a86a57960164

Transmisja rozpocznie się ok. 15 min przed godz. 14.

Komisja Europejska poszukuje niezależnych ekspertów - naukowców oraz specjalistów ze sfery biznesu i innych dziedzin do oceny wniosków w programie Horyzont 2020, konsultacji samego programu oraz polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej Unii Europejskiej.

Eksperci 7.Programu Ramowego nie zostaną automatycznie przeniesieni do bazy ekspertów H2020. Powinni dokonać aktualizacji swoich danych poprzez Participant Portal.

Więcej informacji i rejestracja: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113