Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312828(1344999)

Informacja 1/2015

Data publikacji: 2.01.2015

W zaktualizowanej wersji dokumentu SSH Opportunities przedstawiono informacje o tematach konkursowych wszystkich części programu Horyzont 2020 (Program Pracy 2015), które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. Usunięto tematy konkursów otwartych w 2014 r.

Więcej informacji: http://www.net4society.eu/_media/NET4SOCIETY_Opportunities_SSHresearchers_2015_final.pdf

Na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskich są zamieszczane oferty współpracy w projektach programu Horyzont 2020.

www.kpk.gov.pl zakładka: Poszukiwanie partnerów

Dzień informacyjny na temat nowego schematu Fast Track to Innovation (Szybka ścieżka do innowacji) odbędzie się 9 stycznia 2015 r. w Brukseli. Zgłoszenie należy przesłać na adres: RTD-FTI-EVENT@ec.europa.eu.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FD85F708-AB7A-543B-E0C608B004A67274

Fast Track to Innovation wspiera małe konsorcja (3–5 organizacji) z udziałem przedsiębiorstw. Działania pilotażowe mogą być prowadzone w 2 wariantach:

  • idea projektu powstaje w przedsiębiorstwie, które będzie liderem międzynarodowego konsorcjum,
  • idea projektu powstaje na uczelni lub w instytucie badawczym, z którego wyłoniona zostaje firma typu spin-out z pełnymi prawami własności intelektualnej do rozwijanego produktu.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016

ProgramObszar tematycznyTermin składania wniosków
A-NET BIOENERGYBadania z zakresu bioenergii12.01.2015
FLAG-ERAGrafen27.01.2015
E-Rare-3Badania dotyczące chorób rzadkich18.02.2015
ERA-NET IB 2Badania z dziedziny biotechnologii przemysłowej23.02.2015
EuroNanoMed IIBadania z zakresu nanomedycyny3.03.2015
EUROSTARS 2Nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu może mieć zastosowanie wyłącznie do celów cywilnych5.03.2015
Inicjatywa CORNETBadania branżowe27.03.2015
Pollux CORE 2015Innowacje w usługach22.04.2015
ERA-NET ERA-MINBadania dotyczące surowców nieenergetycznych19.05.2015

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr