Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312854(1345025)

Informacja 2/2013

Data publikacji: 1.02.2013

Na stronie internetowej www.kpk.gov.pl zamieszczono uaktualnioną tabelę (stan na 22 stycznia 2013 r.) z zestawieniem konkursów 7. Programu Ramowego. Tabela zawiera następujące informacje: obszar 7.PR, identyfikator konkursu z linkiem do dokumentacji, datę ogłoszenia, termin składania wniosków, budżet, uwagi dodatkowe.

Program COST (fr. Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique) został utworzony w 1971r. w celu rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowo-technicznych. Program wspiera działania sieciowe, spotkania, konferencje, wymiany naukowe zespołów z różnych krajów, pracujących nad wspólnym problemem z następujących dziedzin:

  • biomedycyna i biologia molekularna
  • chemia oraz nauki i technologie molekularne
  • nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska
  • żywienie i agronomia
  • leśnictwo, funkcja produkcyjna i usługowa lasów
  • człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie
  • technologie informacyjne i telekomunikacyjne
  • nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki
  • transport i urbanistyka.

Nie finansuje samych badań.

Termin składania wniosków:

29 marca 2013 r., godz. 1700 (wnioski dotyczące jednej z powyższych dziedzin)

14 czerwca 2013 r., godz. 1700 (wnioski interdyscyplinarne)

Więcej informacji: http://www.cost.eu

Komisja Europejska ogłosiła pilotażowy konkurs FP7-ERA Chairs-Pilot Call-2013 w Programie Szczegółowym Możliwości (Capacities). Konkurs dotyczy Działania 4.1 Programu Unlocking and developing the Research Potential of research entities in the EU´s Convergence regions and Outermost regions. O dofinansowanie mogą ubiegać się uniwersytety i inne instytucje naukowo-badawcze z regionów konwergencji i najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej.

Budżet konkursu: 12 mln €.

Termin składania wniosków: 30 maja 2013 r., godz. 1700

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/desktop/en/calls/fp7-erachairs-pilotcall-2013.html#/

7. konkurs w Programie CIP-ICT PSP. Tematyka i zasady uczestnictwa – poradnik w pigułce

Warszawa, 2013

http://www.grantyeuropejskie.pl