Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312865(1345036)

Mediacja w biznesie - efektywne zarządzanie konfliktem, Łódź, 23 listopada 2017 r.

Data publikacji: 2017-11-16

W imieniu Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodka Mediacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II Łódzkie Forum Mediacji zatytułowane:

Mediacja w biznesie - efektywne zarządzanie konfliktem

które odbędzie się dnia 23 listopada 2017 r. o godzinie 9:30 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w Sali Rady Wydziału (ul. Kopcińskiego 8/12).

Oprócz możliwości wysłuchania referatów przewidujemy również debatę z udziałem publiczności poświęconą przyszłości mediacji oraz propozycjom jej upowszechnienia i usprawnienia w polskim systemie prawnym.

Program konferencji do pobrania tutaj.