Banner EEN


http://een.ec.europa.eu

312795(1344966)

Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych zmian w unijnym prawie konsumenckim

Data publikacji: 2017-08-25

Komisja Europejska ogłasza konsultacje w celu oceny wpływu przewidywanych zmian przepisów w prawie konsumenckim na działalność małych i średnich przedsiębiorstw sprzedających towary lub usługi konsumentom w Europie.

Konsultacje mają związek z ukończoną niedawno „oceną adekwatności” unijnego prawa konsumenckiego i dotyczącego marketingu oraz ocenę dyrektywy w sprawie praw konsumentów. Wyniki potwierdziły, że zasadniczo unijne prawo konsumenckie jest nadal adekwatne. W przypadku gdy istniejące przepisy są skutecznie stosowane, rozwiązują one problemy napotykane obecnie przez europejskich konsumentów, także na rynkach internetowych. Wyniki wskazują również na potrzebę zwiększenia wiedzy oraz poprawy egzekwowania przepisów i możliwości korzystania ze środków prawnych, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać obowiązujące przepisy.

Zachęcamy do wypełnienia dołączonej ankiety (pobierz: wersja polska), która jest częścią konsultacji społecznych Komisji Europejskiej. Ankietę podzielono na trzy części, mogą Państwo zdecydować, czy chcą odpowiedzieć na pytania zawarte we wszystkich częściach, czy jedynie na pytania zawarte w kwestionariuszu głównym lub tych kwestionariuszach szczegółowych, które uznają Państwo za bardziej adekwatne.

Informacje zwrotne uzyskane od MŚP pomogą Komisji dokonać oceny prawa i ewentualnie wprowadzić do nich skuteczniejsze przepisy zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców.

Ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi zostaną zakodowane w bazie KE i wykorzystane do analizy w formie zagregowanej.

Prosimy o przesłanie ankiety do naszego ośrodka do dnia 22 września 2017r. na adres fundacja@frp.lodz.pl

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Kucharski, tel. (42) 630 36 67.