Bezpłatne porady prawne

Home / Bezpłatne porady prawne
Porady prawne i obywatelskie Pro bonoKonsultacje prawne dla przedsiębiorcówNieodpłatna pomoc prawna

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Pro Bono

Dyżury adwokatów w Fundacji

 

Adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi udzielają bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się
telefonicznie 42 630 36 67 lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl

Konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców

 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza przedsiębiorców do korzystania z konsultacji radcy prawnego

Konsultacje bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie 42 630 36 67
lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl

 

Od 1 stycznia 2016 r. uruchomiony został rządowy projekt bezpłatnej pomocy prawnej. Na terenie kraju działa 1525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Blisko połowę punktów powierzono organizacjom pozarządowym, które zostały wybrane przez powiaty w drodze konkursu (Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1255 z późniejszymi zmianami. – tj. Dz. U. 2019 poz. 294). W Łodzi działa 28 takich punktów w 14 lokalizacjach.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi punkty bezpłatnych porad prawnych w zakresie:

 • ubezpieczenia społecznego
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • spraw karnych
 • spraw rodzinnych
 • spraw administracyjnych
 • spraw cywilnych
 • prawa pracy
 • prawa podatkowego*

*z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zapraszamy do:

 • URZĄD MIASTA ŁODZI, AL. POLITECHNIKI 32
  czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 12:00-16:00
  oraz we wtorki od 13:00 do 17:00.
 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. GROTA-ROWECKIEGO 30
  czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 12:00-16:00
  oraz we wtorki od 13:00 do 17:00.

Pomoc prawna udzielana jest:

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.


Nieodpłatna pomoc prawna to:

– poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
– sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
– nieodpłatną mediację,
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Uwaga!!!

Osobami uprawnionymi do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby wskazane w art. 4 pkt 1 Ustawy, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zapisać się na poradę można pod nr tel. 42 638 44 44

Listę wszystkich lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej http://www.uml.lodz.pl

WIĘCEJ INFORMACJI:
 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86, tel. 42 630 36 67, tel./faks 42 632 90 89

porady_prawne@frp.lodz.pl